Wolga 11

Terug naar overzicht

Wolga 11
2491 BK  Den Haag

Huur

€ 135 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 135 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 565 m²
Deelverhuur units v.a. 257 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging bedrijventerrein
Parkeerplaatsen 8
Kosten parkeerplaatsen € 1000,- per plaats per jaar
Bouwjaar 1991-2000
Omschrijving

Object/Locatie

het betreft een modern bedrijfspand, waar de 1e en 2e verdieping voor verhuur beschikbaar komen, alsmede 8 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het bedrijfspand is gelegen in het‘Forepark’ op een uitstekende zichtlocatie, hoek Wolga/Donau, tegenover het ADO stadion.

Bereikbaarheid

door de gunstige ligging van het object, dat een zichtlocatie heeft aan de Rijksweg A12 nabij het Prins Clausplein en verkeersplein Ypenburg is het object met eigen vervoer uitstekend bereikbaar. Het Prins Clausplein heeft een aansluiting op de A12 (Utrecht/Den Haag) en de A4 (Rotterdam/Den Haag/Amsterdam).
De doorgaande weg (Donau) in het bedrijventerrein aangesloten op de A12 (op- en afrit Nootdorp). Hierdoor is de bereikbaarheid van het bedrijventerrein optimaal.

Beschikbare metrage

1e verdieping: van ca. 308 m² vvo kantoorruimte
2e verdieping: van ca. 257 m² vvo kantoorruimte

Deelverhuur bespreekbaar

Parkeermogelijkheden

ca. 8 parkeerplaatsen op eigen terrein. Op loopafstand van het kantoorpand bestaat tevens de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen te huren op het parkeerterrein P1 gelegen aan de Wolga. Op dit parkeerterrein zijn circa 125 parkeerplaatsen aanwezig.

Wijze van oplevering

representatieve entree
- postbus met bel-/intercominstallatie
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen
- verwarming d.m.v. CV-installatie en radiatoren
-mechanische ventilatie + airco-units
- te openen ramen
- verticale zonwerende screens op de zonbelaste gevels
- gecompartimenteerde kabelgoten langs binnenzijde buitengevel met bestaande data- en telefoonbekabeling
- dubbele toiletgroep
- pantryblok per verdieping
- bestaande scheidingswanden
- bestaande vloerbedekking
-
Energielabel
C label

Datum van oplevering

September 2019.

Huurprijzen

kantoorruimte
€ 135,-- per m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

parkeerplaatsen

€ 1.000,-- per parkeerplaats per jaar te vermeerderen met BTW

Vaste service- en energiekosten

€ 35,-- p/m² per jaar te vermeerderen met BTW.
- gasverbruik inclusief vastrecht
- waterverbruik inclusief vastrecht
- elektraverbruik inclusief vastrecht (van het gehuurde, algemene ruimten en installaties)
- onderhoud installaties
- onderhoud brandblussers/haspels
- overig klein onderhoud algemene ruimten
- onderhoud buitenterrein inclusief groenvoorziening
- schoonmaak algemene ruimten
- glasbewassing buitenzijde gebouw
- glasverzekering ten behoeve van glas in buitengevel
- eventuele gemeentelijke heffingen ten behoeve van gebruiker
- vuilcontainers/vuilafvoer
- beheervergoeding 5%

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid de huurovereenkomst met 5 jaren te verlengen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl