Johan de Wittlaan 3

Terug naar overzicht

Johan de Wittlaan 3
2517 JR  Den Haag

Huur

€ 160 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 160 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 9.299 m²
Deelverhuur units v.a. 410 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging kantorenpark
Parkeerplaatsen 261
Bouwjaar 1981-1990
Omschrijving

Object

Het gebouw is centraal gelegen in het World Forum gebied van Den Haag. Het kantorencomplex bestaat in totaal uit
ca. 14.000 m² kantoorruimte.
In de directe omgeving van de kantoorpanden treft men onder meer het Gemeentemuseum, het Museon, Omniversum
en het World Forum Convention Center aan. In de omgeving zijn eveneens ondermeer het OPCW, Europol, het Joegoslavië Tribunaal en diverse ambassades gevestigd.
Er zijn diverse grote en hoogwaardige hotels in de directe nabijheid beschikbaar, zoals Novotel, The Hague Marriott
en Crowne Plaza Promenade Hotel. Een groot aantal winkels
en horecagelegenheden in de Frederik Hendriklaan en de Valeriusstraat zijn op loopafstand gelegen.
Daarnaast wordt de Eisenhowerlaan verfraaid met groenstroken en het fietsverkeer krijgt aparte fietsbanen. Verder krijgt het gebied een nieuwe inrichting die associaties oproept met het omliggende duinlandschap.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid met eigen en openbaarvervoer is goed.
Met het eigen vervoer is het rijkswegenverkeersnet ondermeer bereikbaar via de Johan de Wittlaan, Prof. B.M. Teldersweg, Raamweg en de Zuid-Hollandlaan; de A4 en N44/A44 richting Amsterdam, de A12 richting Utrecht en de A13 richting Rotterdam.

De openbaar vervoerverbindingen van en naar de twee belangrijkste NS-stations (Den Haag Centraal Station en Den Haag Hollands Spoor) zijn uitstekend, middels de tram 10 en buslijnen 4, 65 en 88. Halteplaatsen bevinden zich op loopafstand.

Metrage

Het kantorencomplex bestaat uit totaal circa 14.000 m², verdeeld over 3 gebouwen:

Gebouw A, Johan de Wittlaan 3:
Een totaal van ca. 6.637 m² isvoor verhuur beschikbaar, verdeeld als volgt:
Kelder -2 : ca. 152 m² archiefruimte
Kleder -1 : ca. 302 m² archiefruimte
Begane grond : ca. 847 m² kantoorruimte
1e verdieping : ca. 864 m² kantoorruimte
2e verdieping : ca. 949 m² kantoorruimte*
3e verdieping : ca. 925 m² kantoorruimte
4everdieping : ca. 925 m² kantoorruimte
5e verdieping : ca. 870 m² kantoorruimte
6e verdieping : ca. 553 m² kantoorruimte
7e verdieping : ca. 250 m² kantoorruimte*
*in overleg beschikbaar

Gebouw B, Johan de Wittlaan 5:
Begane grond: ca. 521 m² kantoorruimte
1e verdieping: ca. 716 m² kantoorruimte
2e verdieping: ca. 750 m² kantoorruimte
3e verdieping: VERHUURD
4e verdieping: VERHUURD
5e verdieping: VERHUURD

Gebouw C, Johan de Wittlaan 7:
Een totaal van ca. 675 m² is voor verhuur beschikbaar, verdeeld als volgt:
-2e verdieping: ca. 118 m² archiefruimte
-1e verdieping: ca.147 m² archiefruimte
Begane grond: VERHUURD
1e verdieping: VERHUURD
2e verdieping: VERHUURD
3e verdieping: VERHUURD
4e verdieping: VERHUURD
5e verdieping: ca. 410 m² kantoorruimte

Deelverhuur is vanaf 410 m² mogelijk.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeermogelijkheden

Bij het gebouw horen 261 parkeerplaatsen met een norm van 1 parkeerplaats per 48 m² kantoorruimte.

Wijze van oplevering

- representatieve entree voorzien van een balie;
- diverse personenliften;
- dubbele toiletgroep per verdieping + mindervalide toilet op begane grond;
- pantrymogelijkheid per verdieping;
- bedrijfsrestaurant;
- laad- en losruimte voor goederen op begane grond+ overheaddeur;
- mechanische ventilatie voorzien van mechanische koeling;
- systeemplafonds met energie zuinige en beeldschermvriendelijke HF verlichtingsarmaturen voorzien van aanwezigheidsdetectie;
- centrale verwarmingsinstallatie bestaande uit HR ketel en ventilatie convectoren in gevelomkasting;
- te openen ramen;
- wandcontactdozen, gemonteerd in vloerpotten. Per wandcontactdoos is uitgegaan van 220 volt. Door het gehele gebouw aanwezige verhoogde vloeren;
- per verdieping beschikt het gebouw over een overwerkregeling welke bedienbaar is vanuit de balie;
- een bliksem beveiligingsinstallatie;
- het gebouw is toegankelijk voor mindervaliden en voldoet aan de eisen conform het Handboek van Geboden toegang;
- ontruimingsinstallatie die bij brandmelding een akoestisch signaal geeft van voldoende geluidssterkte;
- onder het gebouw gelegen beveiligde dubbellaagse parkeergarage.

Verhuurder kan ‘op maat’ indelingswensen van huurder laten intekenen. Huurder kan ook zelf door middel van beschikbare
cd-rom indelingsvarianten maken.

Datum van oplevering

Per direct.

Huurprijzen

Kantoorruimte:
€ 160,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Archiefruimte:
€ 75,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Parkeerplaatsen:
€ 1.150,- per plaats per jaar, te vermeerderen met BTW.

Voorschot service- en energiekosten

€ 45,- per m² per jaar, te vermeerderen met de wettelijk
verschuldigdeomzetbelasting. De bestanddelen zijn als volgt:
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- gasverbruik;
- telefoonkosten;
- onderhoud en periodieke controle van installaties algemeen;
- idem van liftinstallaties;
- idem van gevelreinigingsinstallatie;
- het schoonhouden van alle gemeenschappelijk ruimten, waaronder worden gerekend de trappenhuizen, de gemeenschappelijke kelderruimten, de keldergangen, de liften etc.;
- glasbewassing algemeen;
- groenvoorziening buiten;
- verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
- plaagdierenbestrijding;
- dakinspectie;
- 5% administratiekosten.

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl