Leidseweg 37

Terug naar overzicht

Leidseweg 37
2252 LA  Voorschoten

Koop

op aanvraag

Specificaties

Kenmerken
Koopprijs op aanvraag
Oppervlakte 286 m²
Deelverhuur units v.a. 286 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging winkelgebied stadscentrum
Parkeerplaatsen 15
Bouwjaar 1910
Omschrijving

Object/Locatie

Het betreft een gemeentelijk monumentaal pand uit 1910 en verkeerd grotendeels nog in originele staat. Kantoorruimte verdeeld over begane grond, eerste en tweede verdieping, gelegen in het centrum van Voorschoten. Op het erf bevindt zich een bijgebouw met tevens een kantoorfunctie. Langs het pand ligt een oprij-pad welke toegang verleent tot het parkeerterrein en het bijgebouw. Het pand mag tevens als woonobject gebruikt worden.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend. Op loopafstand ligt een bushalte met een directe verbinding naar Den Haag Centraal en Leiden Centraal.
Ook is de bereikbaarheid met eigen vervoer goed te noemen. De A4 en de A44 zijn goed te bereiken.

Beschikbare metrage

Verdieping metrage
begane grond ca. 89,86 m² vvo
eerste verdieping ca. 71,38 m² vvo
tweede verdieping ca. 67,04 m² vvo
bijgebouw ca. 57,94 m² vvo
totaal ca. 286,18 m² vvo

De oppervlakten zijn gemeten op basis van de NEN 2580.
De NEN 2580 meetstaat is aanwezig.

Parkeermogelijkheden

15 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Kadastrale gegevens

Gemeente : Voorschoten
Sectie : B
Nummer : 10496/10497/10498/9867/10495
Grootte : 47 m²/18 m²/251 m²/555 m²/ 123 m²
Soort : Eigen grond
Publiekrechtelijke
beperking : Beschermd monument, Gemeentewet

Wijze van oplevering

In huidige staat, o.a. voorzien van:- begane grond voorzien van vloerverwarming;
- plafonds (bg&1e) uitgevoerd in stucwerk met sierlijsten;
- balkon 1e verdieping achterzijde;
- sanitaire voorzieningen;
- keuken op begane grond;
- CV-gasinstallatie met radiatoren welke zijn uitgerust met thermostaatkranen;
- Brandslanghaspels;
- Poederblussers;
- Buitenzonwering.
- brandmeldinstallatie

Datum van oplevering

Nader overeen te komen.

Koopprijs

Prijs op aanvraag. KK

Notaris

Nader door koper te bepalen.

Koopakte

standaard NVM koopakte BOG

Koopvoorwaarden

Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt.

- Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak of bij installaties asbesthoudende materialen zijn verwerkt, anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, destijds gebruikelijk was. Ook is aan verkoper niet bekend dat naderhand door andere (vorige) eigenaren of bewoners asbesthoudende materialen zijn gebruikt bij eventuele renovaties en/of verbouwingen. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen, dit geldt ook voor asbesthoudende vloerbedekking, dienen op grond van de (milieu)wetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdracht–gever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl