Limpergstraat 6

Terug naar overzicht

Limpergstraat 6
2288 AD  Rijswijk

Huur
Koop

€ 180.000 /jr
op aanvraag

Specificaties

Kenmerken
Koopprijs op aanvraag
Huurprijs € 180.000 per jaar
Oppervlakte 1.195 m²
Deelverhuur units v.a. 1.195 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging bedrijventerrein
Parkeerplaatsen 14
Bouwjaar 1978
Omschrijving

Object/Locatie

het betreft het bedrijfspand Limpergstraat 6 van totaal ca. 1.195 m² vvo kantoorruimte en ca. 541 m² bedrijfsruimte met ca. 294 m² entresol, alsmede 14 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het object is gelegen op het bedrijven- en kantorenterrein de “Plaspoelpolder’ te Rijswijk, met zichtlocatie op de A4. In de Plaspoelpolder treft men onder andere kantoren aan van Het Europees Octrooibureau (EPO), Kiwa Nederland NV en CBR.

Bereikbaarheid

het object is uitstekend bereikbaar met eigen vervoer via de snelweg A4 (afrit 10 Plaspoelpolder). Ook met openbaar vervoer is de Plaspoelpolder zeer goed bereikbaar: vanaf het NS-station Rijswijk is er vier maalper uur een treinverbinding met Rotterdam, Amsterdam en Den Haag; halteplaatsen voor de buslijnen 33, 48, 50, 51, 56, 131 en 138 en tramlijn 17 bevinden zich op loopafstand.

Metrage

het bedrijfspand bestaat conform meetstaat NEN 2580 is als volgt verdeeld:
Kantoorgebouw
begane grond ca. 406 m² kantoorruimte
1e verdieping ca. 279 m² kantoorruimte
2e verdieping ca. 279 m² kantoorruimte
3e verdieping ca. 231 m² kantoorruimte
totaal ca. 1.195 m² kantoorruimte

Bedrijfshal
begane grond ca. 541 m² bedrijfsruimte
entresol ca. 294 m² opslagruimte

Parkeermogelijkheden

ca. 14 parkeerplaatsen op eigen terrein. Tevens kan er voor het object op de openbare weg goed geparkeerd worden.

Kadastrale gegevens

gemeente : Rijswijk
Sectie : G
Nummer : 2361
Grootte : 1.710 m²
Soort : eigen grond

Wijze van oplevering

het bedrijfspand wordt opgeleverd in huidigestaat en is voorzien van onder andere:
Kantoor
- entree met belinstallatie
- gerenoveerde toiletgroep per verdieping
- pantry-aansluiting op bovenste verdieping en begane grond
- CV-gasinstallatie en radiatoren met omkasting geïntegreerd met wandkabelgoten
- systeemplafonds met beeldschermvriendelijke verlichtingsarmaturen
- meervoudige ventilatie
- personenlift
- coollight zonwerende beglazing
- vloerbedekking

Bedrijfshal
- ca. 6 meter vrije hoogte
- vloerbelasting 1500 kg/m²
- gasheaters
- TL verlichting
- twee overheaddeuren
- lichtstraten in dak
- krachtstroom

Energielabel

C label

Datum van oplevering

medio 2020.

Huurprijs

€ 180.000,-- per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Voorschot service- en energiekosten

niet van toepassing. Huurder dient zelf zorg te dragen voor eigen rekening voor o.a.:
- waterverbruik inclusief vastrecht
- gasverbruik inclusief vastrecht
- elektraverbruik inclusief vastrecht
- onderhoud installaties
- buitenterrein inclusief groenvoorziening
- glazenwasser buitenzijde gebouw
- glasverzekering ten behoeve van glas in buitengevel
- eventuele gemeentelijke heffingen ten behoeve van gebruiker
ruimten en installaties)
- schoonmaak
- vuilafvoer
- overig klein onderhoud

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid de huurovereenkomst met 5 jaren te verlengen.

Huurprijsbetaling

huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Werknemers Laag (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling

bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalver¬plichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

indien partijen tot overeenstemming komen zullende hoofdhuurvoor¬waarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstanefinanciële nadeel wordt gecompenseerd.

Koopprijs

nader overeen te komen. Kosten Koper.

Notaris

nader door koper te bepalen.

Koopovereenkomst

deze wordt door voornoemde notaris opgemaakt nadat partijen overeenstemming hebben zonder voorbehouden.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl