Elektronicaweg 10

Terug naar overzicht

Elektronicaweg 10
2628 XG  Delft

Huur
Koop

€ 130 /m²/jr
op aanvraag

Specificaties

Kenmerken
Koopprijs op aanvraag
Huurprijs € 130 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 1.756 m²
Deelverhuur units v.a. 1.171 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging bedrijventerrein, kantorenpark
Parkeerplaatsen 50
Bouwjaar 1995
Omschrijving

Object/Locatie |
het betreft een vrijstaand kantoorgebouw ter grootte van ca. 1.756 m² vvo, verdeeld over begane grond, 1e en 2e verdieping met ruim parkeren op eigen terrein totaal ca. 50 parkeerplaatsen, gelegen aan de Elektronicaweg nabij de Technische Universiteit Delft, op het ‘Delftechpark’ te Delft. ‘Delftechpark’ is een hightech bedrijvenpark gelegen in de oksel vande rijksweg A13 en de Kruithuisweg (N470). Dit bedrijventerrein onderscheidt zich door bijzondere aandacht te vestigen op kennisintensieve bedrijven en kwalitatief hoogwaardige bebouwing.

Bereikbaarheid

de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend. Buslijn 63 verbindt Delftechpark rechtstreeks met de Stations Delft-Centraal en Delft-Zuid (ca. 10 minuten lopen). Buslijnen 69, 121 en 129 verzorgen eveneens een verbinding vanuit de Delftse binnenstad naar de bushalte voor Delftechpark. Ook is de bereikbaarheid met eigen vervoer goed te noemen. Direct gelegen aan de A13 (Rijswijk-Rotterdam) en de N470. De N470 loopt via Pijnacker naar Zoetermeer en sluit vervolgens aan op de A12.

Metrage

de vrijstaande kantoorvilla bestaand uit ca. 1.756 m² vvo en is als volgt verdeeld:

begane grond : ca. 586,0 m²
1e verdieping : ca. 596,6 m²
2e verdieping : ca. 573,7 m²
Totaal : ca. 1.756,3 m²

Deelverhuur bespreekbaar

De oppervlakten zijn gemeten op basis van de NEN 2580.
De NEN 2580 meetstaat is aanwezig.

Parkeermogelijkheden

het object beschikt over ca. 50 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Kadastrale gegevens

gemeente : Delft
Sectie : K
Nummer : 2306
Grootte : 2.961 m²
Soort : eigen grond

Wijze van oplevering

het kantoorgebouw wordt opgeleverd in huidige staat en is voorzien van onder andere:
- dubbele toiletgroep per verdieping;
- pantry;
- CV-gasinstallatie met radiatoren welke zijn uitgerust met thermostaatkranen;
- systeemplafonds met geïntegreerde verlichtingsarmaturen;
- mechanische ventilatie met topkoeling;
- 4-persoons lift;
- kabelgoten met elektra- en databekabeling;
- brandslanghaspels;
- poederblussers;
- buitenzonwering;
- brandmeldinstallatie.

Energielabel

het object beschikt over een energielabel B.Datum van oplevering
vanaf 1 juli 2021.

Huurvoorwaarden

Huurprijzen

kantoorruimte:
€ 130,-- p/m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW)
parkeerplaatsen:
€ 750,-- per plaats per jaar te vermeerderen met BTW

Voorschot service- en energiekosten

Bij deelverhuur:
€ 30,-- p/m² per jaar, te vermeerderen met BTW. De bestanddelen zijn als volgt:
- onderhoud installaties
- buitenterrein inclusief groenvoorziening
- glazenwasser buitenzijde gebouw
- glasverzekering ten behoeve van glas in buitengevel
- eventuele gemeentelijke heffingen ten behoeve van gebruiker
- waterverbruik inclusief vastrecht
- gasverbruik inclusief vastrecht
- elektraverbruik inclusief vastrecht (van het gehuurde, algemene
ruimten en installaties)
- schoonmaak algemene ruimten
- vuilafvoer
- overig klein onderhoud algemene ruimten
- beheervergoeding 5%

Bij huur van het pand door één huurder:
Huurder zal zoveel mogelijk de bestanddelen zelf uitvoeren en voor zijn rekening nemen.

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

huur en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalver¬plichting huur plus het verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoor¬waarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Koopvoorwaarden

Koopprijs

prijs nader overeen te komen, Kosten Koper geen BTW.

Notaris

nader door koper te bepalen.

Koopovereenkomst

deze wordt door notaris opgemaakt nadat partijen overeenstemming hebben zonder voorbehouden.

Transportdatum

in overleg.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl