Oostweg 2

Terug naar overzicht

Oostweg 2
2723 RH  Zoetermeer

Huur

€ 110 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 110 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 4.272 m²
Deelverhuur units v.a. 500 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging bedrijventerrein, in woonwijk
Parkeerplaatsen 120
Kosten parkeerplaatsen € 250,- per plaats per jaar
Bouwjaar 2001-2010
Omschrijving

Algemeen

Een jonge, maar volwassen stad. Dat profiel past het beste bij Zoetermeer. De bedrijvigheid neemt nog altijd toe. Ook na werktijd is Zoetermeer de moeite waard. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de zogenaamde leisure-sector, ofwel vrijetijdsbesteding. De stad is daarmee completer en aantrekkelijker geworden. Voor inwoners en bedrijven.

Dit hoogwaardige kantoor- annex bedrijfscomplex is gelegen op een prominente zichtlocatie aan de rand van Businesspark Oosterheem / Bedrijventerrein Dwarstocht aan de toegangsweg van de woonwijk Oosterheem. Vanaf de nieuwbouw (2003-2004) is het gehele complex in gebruik geweest door Miss Etam. Echter door het faillissement en de doorstart daarna is een gedeelte kantoor met bijbehorende parkeerplaatsen voor verhuur beschikbaar gekomen.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van het complex is goed te noemen. De bereikbaarheid met eigen vervoer is aanzienlijk verbeterd door de aanleg van de verlengde Amerikaweg richting Leidschendam (N469) en N470 (Rotterdam en Delft-Zuid). Met openbaar vervoer (RandstadRail, halte Willem Dreeslaan) is het gebouw eveneens goed bereikbaar. In de toekomst maakt het geplande station BleiZo het aanbod van openbaar vervoer compleet. Bleizo gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de Randstad. P+R faciliteiten zorgen voor een snelle overstap van fiets en auto naar trein, RandstadRail en de bus.

Adres

Oostweg 2, 2723 RH te Zoetermeer.

Het gehele complex heeft een verhuurbaar vloeroppervlak ter grootte van in totaal 37.272 m². Op dit moment is het onderstaande kantooraanbod voor de verhuur beschikbaar met huurmogelijkheden vanaf circa 500m² v.v.o.

Toren B

Begane grond ca. 540m² v.v.o.
1e verdieping ca. 539m² v.v.o.
2e verdieping ca. 637m² v.v.o.
3e verdieping verhuurd

Toren C

Begane grond ca. 667m² v.v.o.
1e verdieping ca. 604m² v.v.o.
2e verdieping ca. 604m² v.v.o.
3e verdieping ca. 558 + 123m² v.v.o.

Parkeren

Bij het complex behoren in totaal 260 parkeerplaatsen. Op het parkeerterrein zijn thans 120 parkeerplaatsen voor verhuur beschikbaar.

Energielabel

B-label. Verhuurder is bereid om het gehuurde desgewenst op te leveren met een A-label.

Opleveringsniveau

Het gebouw beschikt onder andere over de navolgende voorzieningen:
- standaard systeemplafond met TL-verlichtingsarmaturen;
- centrale verwarming door middel van radiatoren/ convectoren/ luchtbehandeling;
- vloerverwarming;
- mechanische ventilatie;
- liftinstallatie;
- sprinklerinstallatie;
- pantry per verdiepingsvloer;
-gemeenschappelijke toiletruimten;
- kabelgoten v.v. elektrabekabeling en data voorzieningen;
- intercom;
- overdekte fietsenstalling.

In onderling overleg met de huurder van de resterende kantoor en bedrijfsruimte zijn er wellicht afspraken te maken over de receptie, beveiliging, bedrijfsrestaurant en dergelijke.

HUURVOORWAARDEN

Huurprijs: € 110,-- p/m² per jaar te vermeerderen met BTW.

Huurprijs parkeren: € 250,-- per plaats per jaar te vermeerderen met BTW.

Huurtermijn

5 jaar met een mogelijkheid de huurovereenkomst met telkenmale 5 jaar te verlengen.

Opzegtermijn

12 maanden voor expiratie huurovereenkomst per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot.

Oplevering

In overleg, op korte termijn mogelijk.

Huurbetaling

Per kwartaal, bij vooruitbetaling.

Service- en energiekosten

Verrekenbaar voorschot servicekosten: € 37,50 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Overzicht leveringen en diensten:
- gas- en elektraverbruik algemene ruimten;
- gas- en elektraverbruik individueel;
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- gebruikersheffingen zoals verontreinigingsrechten etc.;
- onderhoud en periodieke controle van de diverse installaties;
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten (waaronder de sanitaire groepen), liften, beglazing buitenzijde alsmede zonwering, beglazing binnenzijde gemeenschappelijke ruimten, terrassen, gevels, parkeerkelder c.q. 'garage en/of' terrein;
- sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d.;
- serviceabonnement slagboominstallatie;
- onderhoud mandelige toegangsweg(en);
- huur afvalcontainer, het afvoeren van huisvuil, inclusief reinigingsrecht;
- onderhoud zonwering;
- onderhoud buitenterrein en groenvoorziening;
- nachtbeveiligingsdienst, bewaking;
- onderhoud van de gemeenschappelijke verlichting;
- assurantiepremie binnen- en buitenbeglazing;
- de betaling van lonen, belastingen en sociale lasten van personeel dat (mede) ten behoeve van het gehuurde in dienst is van verhuurder;
- administratiekosten van 5% over de totale kosten van leveringenen diensten en speciale voorzieningen.

Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl