Binckhorstlaan 287

Terug naar overzicht

Binckhorstlaan 287
2516 BC  Den Haag

Huur

op aanvraag

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs op aanvraag
Oppervlakte 1.021 m²
Deelverhuur units v.a. 151 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging bedrijventerrein
Parkeerplaatsen 30
Bouwjaar 2000
Omschrijving

Object/Locatie

Het object is gelegen in het bedrijfsverzamelgebouw "De BinckTwins" aan de Binckhorstlaan te Den Haag en bevindt zich tegen de grens van de gemeente Leidschendam/ Voorburg.

Het gebouw is gelegen in de Binckhorst aan de Binckhorstlaan nabij de Maanweg. Door deze ligging, met de entree direct aan de Binckhorstlaan, heeft het gebouw de mogelijkheid om zich in volle omvang aan haar omgeving te presenteren.

Het gebied Binckhorst zal de komende 15 jaar getransformeerd worden naar een modern gecombineerd bedrijventerrein met wonen en werken. De Binckhorstlaan iséén van de belangrijkste verkeersaders van Den Haag en heeft een directe verbinding met het nationale wegennet A12 /A4 en A13.

De bereikbaarheid met de auto is zeer goed te noemen. Het Prins Clausplein is via de oprit bij Voorburg zeer snel te bereiken. Dit knooppunt van het rijkswegenverkeersnet met directe verbinding naar Amsterdam/Schiphol A4, Utrecht A12 en Rotterdam A13 biedt optimale ontsluiting in alle richtingen.

Openbaar vervoer
Met de stations Den Haag C.S., Den Haag H.S. en Voorburg in de directe omgeving is er een prima ontsluiting met het openbaarvervoer aanwezig. Vanaf dezestations zijn Delft, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Schiphol en Amsterdam snel te bereiken. Drie buslijnen met een halte nagenoeg voor de deur, te weten 26, 23 en 48, verbinden de Binckhorst met de drie stations.

Beschikbare metrage

De voor verhuur beschikbaar oppervlakte bedraagt:
Begane grond ca. 151 m²
1e verdieping ca. 435 m² VERHUURD
2e verdieping ca. 435 m² VERHUURD
4e verdieping ca. 435 m² (per 1 januari 2020)
5e verdieping ca. 435 m² (in overleg)
Totaal ca. 1.021 m²

Deelverhuur per verdieping is bespreekbaar.

Parkeermogelijkheden

Er zijn 30 parkeerplaatsen beschikbaar opde begane grond, op het parkeerdek en afsluitbare parkeerdek.

Wijze van oplevering

Het object wordt in huidige staat opgeleverd, onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:

 • centrale hoofdentree op de begane grond;
 • systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
 • screens aan de zonbelaste zijde;
 • pantry met diverse apparatuur;
 • sanitaire voorzieningen per verdieping;
 • CV met radiatoren;
 • mechanische ventilatie voorzien van topkoeling;
 • intercom installatie;
 • storing-, brandmeld- en noodverlichtingsinstallatie;
 • brandtrap, brandslanghaspels;
 • 2 personenliften;
 • 2 trappenhuizen;
 • afgesloten parkeerdek;
 • kabelgoten voorzien van huidige data- en elektrabekabeling; *
 • huidige scheidingwanden; *
 • huidige vloerbedekking. *
  * Het uitrustingsniveau van de huidige huurder blijft om niet achter in het gehuurde. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor onderhoud en/of vervanging.

Datum van oplevering

In overleg.

Huurprijzen

Nader overeen te komen
De bedragen dienen te worden vermeerderd met BTW.

Voorschot service- en energiekosten

De service- en energiekosten bedragen € 30,- per m² per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. De afrekening van de servicekosten vindt plaats op basis van jaarlijkse nacalculatie voor de navolgende bestanddelen:

 • kosten stroomverbruik algemene ruimten;
 • kosten stroomverbruik gehuurde;
 • kosten waterverbruik;
 • kosten gasverbruik;
 • onderhoud buitenverlichting;
 • onderhoudlift, alsmede liftkeuring;
 • onderhoud rookmeldinstallatie met doormelding naar brandweer;
 • onderhoud telefoon in lift;
 • onderhoud toegangscontrole-systeem;
 • onderhoud koeling/ventilatie;
 • onderhoud brandblussers;
 • onderhoud CV;
 • glazenwassen;
 • schoonmaak algemene ruimten;
 • klein onderhoudgemeenschappelijke zaken;
 • contract verwijderen graffiti;
 • administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl