Prinsessegracht 7

Terug naar overzicht

Prinsessegracht 7
2514 AN  Den Haag

Huur

€ 120 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 120 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 533 m²
Deelverhuur units v.a. 108 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging winkelgebied stadscentrum
Parkeerplaatsen 2
Kosten parkeerplaatsen € 1250,- per plaats per jaar
Bouwjaar 1906-1930
Omschrijving

Object/Locatie

Het betreft een schitterend klassiek kantoorpand met zicht op het Malieveld en de groenstrook op de Koningstunnel, gelegen om de hoek van het statige Lange Voorhout en het Binnenhof.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid met eigen- en openbaar vervoer is zeer goed.
De Utrechtsebaan, die aansluiting geeft op het rijkswegennet, is middels de Koningskade en de Zuid Hollandlaan direct bereikbaar. Het object heeft een centrale ligging, nabij diverse opstapplaatsen voor bus-/en tramverbindingen, en bevindt zich op loopafstand van NS Station Den Haag Centraal.

Beschikbare metrage

Het totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa 533 m², als volgt verdeeld:

Verdieping Metrage VVO
Souterrain ca. 132,86 m² VVO
Bel-etage/begane grond ca. 147,63 m² VVO
1e verdieping ca. 140,60 m² VVO
2e verdieping ca. 108,32 m² VVO

Parkeermogelijkheden

Er zijn 2 parkeerplaatsen beschikbaar, op het achtergelegen parkeerterrein. Voorts bevinden zich op loopafstand een drietal openbare parkeergarages, o.a. het Malieveld, Pleingarage en
New Babylon.

Wijze van oplevering

Het object zal worden opgeleverd in huidige staat.

Gebruik

Het gehuurde mag worden gebruikt als kantoorruimte.

Datum van oplevering

In nader overleg.

Huurprijzen

Verdieping Huurprijs
Souterrain € 120,--
Bel-etage (voorkamer) € 160,--
1e verdieping € 155,--
2e verdieping € 155,--
1 parkeerplaats€ 1.250,-- per plaats per jaar
2 parkeerplaatsen € 2.000,-- per plaats per jaar

Voorschot service- en energiekosten

€ 35,- per m² per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per maand/ kwartaal te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
- gas- c.q. olieverbruik inclusief vastrecht;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- onderhoud periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s);- brandslang, haspels voor zover aanwezig in de algemene ruimte ;
- administratiekosten ad. 5% over de hierboven aangekruiste leveringen en diensten.

Huurtermijn

In overleg.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per maand/kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl