Rontgenlaan 1517

Terug naar overzicht

Rontgenlaan 1517
2719 DX  Zoetermeer

Huur

€ 125 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 125 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 1.300 m²
Deelverhuur units v.a. 616 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging kantorenpark, wijkwinkelcentrum
Parkeerplaatsen 26
Kosten parkeerplaatsen € 850,- per plaats per jaar
Bouwjaar 2002
Omschrijving

Object/Lokatie

de kantoorontwikkeling 'Forum Fontanus’ is gelegen in kantorenpark 'Rokkeveen' te Zoetermeer. Deze hoogwaardige kantoorlocatie ten zuiden van de A-12 kenmerkt zich door overwegend kleinschalige kantoorgebouwen in een parkachtige opzet. ‘Forum Fontanus’ omvat in totaal 20 vrijstaande kantoorvilla’s welke zijn gesitueerd rondom een onder architectuur aangelegde parkachtige tuin. Aan de binnentuin zijn de hoofdentrees van alle kantoorvilla’s gesitueerd. Onder de gemeenschappelijke binnentuin ligt een ondergrondse garage met parkeerplaatsen. Tevens is hier de fietsenstalling gesitueerd. Winkelcentrum Rokkeveen met al zijn voorzieningen is direct tegenover het project gelegen.

Bereikbaarheid

door zijn centrale ligging in Rokkeveen is ‘Forum Fontanus’ aangesloten op een uitstekende infrastructuur. 'Forum Fontanus' ligt nagenoeg direct aan de rijksweg A-12 (Den Haag - Utrecht v.v.). De rijkswegen A-4 en A-13, metverbindingen naar onder meer Amsterdam en Rotterdam, zijn in korte tijd bereikbaar evenals de luchthavens Schiphol (20 minuten) en Rotterdam Airport (15 minuten). Met het openbaar vervoer is 'Forum Fontanus' eveneens optimaal bereikbaar. Het station (trein, bus, RandstadRail) Zoetermeer is op loopafstand gelegen.

Beschikbare metrage

2 geschakelde moderne kantoorvilla’s in kantorenpark Forum Fontanus, te weten:

Röntgenlaan 15
Begane grond ca. 237,6 m² vvo
1e verdieping ca. 161,3 m² vvo
2e verdieping ca. 141,6 m² vvo
3e verdieping ca. 143,7 m² vvo
Totaal ca. 684,2 m² vvo*

Röntgenlaan 17
Begane grond ca. 186,0 m² vvo
1e verdieping ca. 142,2 m² vvo
2e verdieping ca. 144,2 m² vvo
3e verdieping ca. 143,7 m² vvo
Totaal ca. 616,1 m² vvo*

deelverhuur per kantoorvilla mogelijk

*Deze meters zijn conform NEN 2580 18-06-2018

Parkeermogelijkheden

bij deze kantoorvilla behoren 26 parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen zijn gelegen in de garage onder de gemeenschappelijke binnentuin.

Energielabel

beide kantoorvilla’s hebben Energielabel A.

Wijze van oplevering

de kantoorvilla’s zullen worden opgeleverd in huidige hoogwaardige staat, dat wil zeggen voorzien van o.a.:
- liftinstallatie (Kone Greenstar/ type Prominent);
- brandslanghaspels;
- brandmeld-/ontruimingsinstallatie;
- rookmelders;
- presentatiebord (buitenzijde);
- entreeverlichting (buitenzijde);
- mechanische afzuiginstallatie toiletten en pantry.Tevens wordt de lucht afgezogen via een afzuigpunt in de hallen op de begane grond en verdiepingen;
- airconditioning;
- centrale verwarming (Remeha) middels convectoren (om en om) voorzien van thermosstatische radiatorkranen;
- de vloeren in de hal, de lift, alsmede het trappenhuis op de beganegrond is voorzien van graniet;
- dames- en herentoiletgroep;
- buitenzonwering (zuid- en westgevel);
- kabelgoten;
- huidige indeling in kantoorkamers d.m.v. scheidingswanden;
- fietsenstalling (gemeenschappelijk);
- nieuwe vloerbedekking;

Datum van oplevering

per direct

Huurprijzen

Kantoorruimte:
€ 125,-- p/m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW)

Parkeerplaatsen:
€ 850,-- per plaats per jaar te vermeerderen met BTW

Voorschot service- en energiekosten

bij deelverhuur:
de service- en energiekosten bedragen € 30,-- p/m² per jaar, te vermeerderen met BTW. De afrekening van de servicekosten vindt plaats op basis van jaarlijkse nacalculatie. Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen dat verhuurder zorgdraagt voor:
- elektraverbruik inclusief vastrecht (van hetgehuurde,
algemene ruimten en installaties);
- gasverbruik inclusief vastrecht;
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- onderhoud installaties;
- buitenterrein inclusief groenvoorziening;
- glasbewassing buitenzijde van het gebouw;
- glasverzekering ten behoeve van glas in buitengevel;- eventuele gemeentelijke heffingen ten behoeve van gebruiker
(niet OZB voor gebruiker);
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- elektraverbruik inclusief vastrecht (van het gehuurde, algemene ruimte en installaties);
- schoonmaak algemene ruimten;
- vuilcontainer;
- overig klein onderhoud algemene ruimten;
- beheervergoeding 5%.
De leveringen en diensten kunnen in overleg met huurder(s) door verhuurder gewijzigd worden.

Bij huurder van een kantoorvilla door één huurder:
Huurder zal zoveel mogelijk de bestanddelen van de service- en energiekosten zelf uitvoeren en voor zijn rekening nemen.

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl