Leeghwaterplein 45

Terug naar overzicht

Leeghwaterplein 45
2521 DB  Den Haag

Huur

€ 135 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 135 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 5.851 m²
Deelverhuur units v.a. 5.851 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging meubelboulevard
Parkeerplaatsen 60
Kosten parkeerplaatsen € 1000,- per plaats per jaar
Bouwjaar 2003
Omschrijving

Object

Het kantoorgebouw Leeghwaterplein 45, voormalig eigendom van woningcorporatie Stichting Vestia, is gelegen in de wijk Laakhaven. Het object is circa 5.851 m² vvo groot, verdeeld over 6 verdiepingen en een parkeerlaag voor ca. 60 parkeerplaatsen.

Locatie

In het gebied rond de oude Haagse binnenhaven (Laakhaven) zullen de komende jaren veel ontwikkelingen plaatsvinden met volop ruimte voor wonen, werken en ontspannen. De historische kranen aan beide zijden van het water en de RAC hallen (voormalig Rijks Automobiel Centrale) herinneren je hier aan de industriële geschiedenis. Dit wordt een echte thuishaven voor pioniers, starters, studenten en wereldburgers. Er komen aantrekkelijke en zeer betaalbare woningen en ruimte voor particulieren om zelf een kavel te bebouwen. Er komt zelfs een jachthaven met stadsappartementen en grote woon- werkwoningen aan de kade.

Laakhaven is onderdeel van stadsdeel Laak. Het ligt direct achter Station Hollands Spoor en wordt aan één kant begrensd door de spoorlijn en aan de andere kant door het riviertje de Laak. Het is een langgerekt gebied dat er op de kaart uitziet als een taartpunt, met NS-Station Hollands Spoor als middelpunt.

Bereikbaarheid

Eigen vervoer:
Het kantoorgebouw is goed bereikbaarheid via de snelwegen A12
Den Haag – Utrecht), A13 (Den Haag – Rotterdam) en A4 (Den Haag –Amsterdam)

Openbaar vervoer:
Het kantoorgebouw is uitermate gunstig gelegen ten opzichte van het NS-Station Holland Spoor waar iedere trein van Rotterdam naar Amsterdam (en visa versa) stopt. Het kantoorgebouw is naast de trein ook bijzonder goed met de bus en de tram te bereiken. Voor de deur of anders binnen loopafstand zijn minimaal vijf tram- of buslijnen aanwezig.


Beschikbare metrage
Het kantoorgebouw heeft een totaal oppervlak van
ca 4.062 m² vvo en een ondergrondse parkeerlaag met
60 parkeerplaatsen (ca. 1.789 m² vvo) als volgt verdeeld:

Verdieping Metrage in m² vvoBegane grond ca. 594 m² kantoor*
1e verdieping ca. 531 m² kantoor*
2e verdieping ca. 681 m² kantoor*
3e verdieping ca. 681 m² kantoor*
4e verdieping ca. 681 m² kantoor*
5e verdieping ca. 686 m² kantoor*
6e verdieping ca. 208 m² opslag/archief
Totaal ca. 4.062 m²
*metrage zal nog veranderenbij deelverhuur dmv toedeling m² algemene ruimten (receptie-/ontvangstruimte) begane grond en toedeling m² vergaderruimten op de begane grond en 1e verdieping in de vleugels op de kopse kant.

Nota bene: mogelijk zal in de toekomst direct aangrenzend aan het kantoorgebouw een woontoren worden gerealiseerd, hetgeen door huurders geaccepteerd wordt.

Parkeermogelijkheden

Ca. 60 parkeerplaatsen in de afgesloten parkeergarage en ruim parkeren in de directe omgeving. Publieke parkeergarage Q-Park Laakhaven (1338 parkeerplaatsen) ligt op loopafstand.

Wijze van oplevering

Het kantoorgebouw wordt opgeleverd inclusief onder andere de navolgende voorzieningen:
-fraaie entreepartij op de begane grond met receptiebalie;
-gemeenschappelijke ontmoetingsruimte op de begane grond;
-twee personenliften;
-luchtbehandeling met topkoeling;
-centrale verwarmingsinstallatie met individueel regelbare
thermostaatkranen;
-kabelgoten met snelle datatransmissie, Cat 6;
-luxe sanitaire voorzieningen per verdieping;
-diverse pantry’s;
-diverse serverruimten.

De kantoorruimten zullen in overleg met huurders op maat
‘turn-key’ worden opgeleverd.

Energielabel

Het kantoorgebouw heeft energielabel C met een energie-index van 1,28. Voorts bestaat een duurzaamheidsambitie om een verdere upgrade naar een A-label te realiseren voor 1 januari 2028. Middels maatregelen van verhuurder zal onderhavig object in de toekomst voldoen aan de stringente verplichtingen aan het energielabel voor dewet- en regelgeving. Immers, in 2023 dienen alle kantoorgebouwen te beschikken over tenminste een C-label, terwijl alle gebouwen vanaf 2030 een A-label moeten hebben. Met het huidige energielabel C en verhuurders doelstelling om voor 2028 een upgrade naar energielabel A te realiseren loopt verhuurder voor op het ruimtelijk beleid van de overheid.

Datum van oplevering

Nader overeen te komen.

Huurprijzen

Kantoorruimte:
€ 135,-- p/m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Opslag-/archiefruimte:
€ 50,-- p/m² per jaar te vermeerderen BTW.

Parkeerplaatsen:
€ 1.000,-- per plaats per jaar te vermeerderen met BTW.

Vaste service- en energiekosten

Vaste bijdrage ter grootte van € 37,50 per m² per jaar (op basis van fixed fee, niet verrekenbaar zodat huurder niet geconfronteerd wordt met enige bijbetaling achteraf) ten behoeve van de volgende leveringen en diensten:

Energiekosten
- gasgebruik inclusief vastrecht;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
- waterverbruik inclusief vastrecht.

Servicekosten:
- onderhoud en periodieke controle van technische installaties en standleidingen;
- onderhoud en periodieke controlevan hemelwaterafvoer, goten en daken;
- periodiek onderhoud van E- en W-installaties;
- periodiek liftonderhoud en jaarlijkse liftkeuring door Liftinstituut;
- periodiek onderhoud van riolering en standleidingen;
- periodieke onderhoud van CV-installatie alsmede het verhelpen van storingen;
- tuinonderhoud en onderhoud van parkeerterrein, fietsenstalling en bestrating;
- glasbewassing met een frequentie van 1 keer per 6 maanden

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst telkens met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl