Generaal Eisenhowerplein 7

Terug naar overzicht

Generaal Eisenhowerplein 7
2288 AE  Rijswijk

Huur

€ 85 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 85 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 948 m²
Deelverhuur units v.a. 410 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging winkelgebied stadscentrum, wijkwinkelcentrum
Parkeerplaatsen 20
Kosten parkeerplaatsen € 500,- per plaats per jaar
Bouwjaar 2006
Omschrijving

Object/Locatie

het betreft representatieve kantoorruimte verdeeld over begane grond en eerste verdieping, centraal gelegen op super zichtlocatie aan de Sir Winston Churchilllaan, nabij het NS-station van Rijswijk en winkelcentrum‘In de Boogaard’.

Bereikbaarheid

de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend d.m.v. diverse buslijnen (30, 50, 52 en 53, tramlijn 17 (rechtstreeks naar Den Haag CS) en op loopafstand ligt het NS-station Rijswijk. Per auto is de kantoorruimte eveneens uitstekend bereikbaar metdirecte verbindingen naar Rotterdam (A13) en naar Amsterdam en Utrecht (respectievelijk de A4 en de A12).

Beschikbare metrage

begane grond ca. 410 m²
eerste verdieping ca. 538 m²
totaal ca. 948 m²

deelverhuur bespreekbaar

Parkeermogelijkheden

20 parkeerplaatsen in nabij gelegen parkeergarage.

Wijze van oplevering

in huidige representatieve staat, inclusief onder andere bestaande scheidingswanden, vloerbedekking en bestaande databekabeling.

Datum van oplevering

in overleg.

Huurprijzen

kantoorruimte:
vanaf € 85,-- p/m² perjaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW)

parkeerplaatsen:
€ 500,-- per plaats per jaar te vermeerderen met BTW

Voorschot service- en energiekosten

nader overeen te komen.

Gebruikelijke bestanddelen, o.a.:
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- gasverbruikinclusief vastrecht;
- elektraverbruik inclusief vastrecht;
- onderhoud installaties, waaronder o.a. CV;
- onderhoud buitenterrein;
- glasbewassing buitenzijde gebouw;
- glasverzekering ten behoeve van glas in buitengevel;
- schoonmaak;
- vuilcontainer;
- overig klein onderhoud algemene ruimten.

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl