Oude Middenweg 55

Terug naar overzicht

Oude Middenweg 55
2491 AC  Den Haag

Huur

€ 110 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 110 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 3.429 m²
Deelverhuur units v.a. 544 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging bedrijventerrein
Parkeerplaatsen 31
Kosten parkeerplaatsen € 750,- per plaats per jaar te vermeerderen met BTW
Bouwjaar 2001-2010
Omschrijving

Object/Locatie

‘Palazzo Giardino’ is een modern kantoorgebouw op zichtlocatie langs de Rijksweg A4 (Delft – Den Haag – Amsterdam). Door strategische ligging, aan de rand van het bedrijventerrein Forepark, nabij verschillende snelwegen (A4, A12 en A13), is ‘Palazzo Giardino’ een aantrekkelijke vestigingslocatie.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid per openbaar vervoer:
De locatie is mede door haar ligging midden in de Randstad en de centrale ligging binnen de regio Haaglanden uitstekend bereikbaar. RandstadRail zorgt voor een snelle hoogfrequente verbinding met Den Haag CS, Rotterdam CS en Zoetermeer. Trein en tram zorgen voor een directe verbinding Den Haag CS, Ypenburg, Rotterdam en Zoetermeer. Buslijn 33 en 60 stoppen om de hoek.

Bereikbaarheid per auto:
De kantoren hebben een uitstekende verbinding met de snelwegen A4, A12, de Noordelijke randweg en de N470.

Bereikbaarheid vanafhet vliegveld:
Door de centrale ligging tussen Schiphol en Rotterdam Airport is ook de verbinding voor (inter-) nationale vliegverbindingen zeer aantrekkelijk. Beide vliegvelden zijn binnen circa 25 autominuten te bereiken.

Beschikbare metrage

Het totaal verhuurbare vloeroppervlak van het gebouw bedraagt ca. 3.429 m² vvo, als volgt verdeeld:
1e verdieping: circa 553 m² vvo
2e verdieping: circa 583 m² vvo
3e verdieping: circa 583 m² vvo
4e verdieping: circa 583 m² vvo
5e verdieping: circa 583 m² vvo
6e verdieping: circa 544 m² vvo

Parkeermogelijkheden

In totaal zijn er 61 parkeerplaatsen voor verhuur beschikbaar. De parkeernorm bedraagt 1:56.

Wijze van oplevering

Het object wordt opgeleverd in huidige staat.

Datum van oplevering

In overleg.

Huurprijzen

kantoorruimte:
€ 110,-- p/m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting(BTW)

parkeerplaatsen:
buiten - € 650,— per parkeerplaats per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
parkeerkelder - € 750,— per parkeerplaats per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Voorschot service- en energiekosten

De service- en energiekosten bedragen € 35,-- per m² per jaar per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen.
Energie
- gasverbruik inclusief vastrecht
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht t.b.v. de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten
- waterverbruik inclusief vastrecht

Terrein/parkeervoorziening
- onderhoud buitenterrein engroenvoorziening

Vaste installaties
Brandpreventie
- onderhoud en periodieke controle van brandblusapparatuur
- idem van brandmeldinstallatie

Noodverlichting
- onderhoud en periodieke controle van noodverlichtingsinstallatie WTB-installaties
- onderhoud en periodieke controle van verwarmings-, koel- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s)
- idem van drukverhogingsinstallatie

E-installaties
- onderhoud en periodieke controle van storingsmelder en de noodverlichting
- idem van de glazenwasinstallatie
- onderhoud van de gemeenschappelijke verlichting

Liftinstallatie
- onderhoud en periodieke controle van liftinstallatie(s)

Diensten algemeen:
Milieu
- huur afvalcontainer, het afvoeren van huisvuil, inclusief het reinigingsrecht

Hygiëne
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede binnenzijde gemeenschappelijke ruimten

Onderhoud- onderhoud en periodieke controle van de automatische deurbediening
- onderhoud van de gevel (inclusief reiniging)
- onderhoud van het dak

Overige diensten/kosten
- gebruikersheffingen
- assurantiepremie binnen- en buitenbeglazing
- ongediertebestrijding
- 5% administratiekosten over bovenstaande zaken

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl