Maanweg 174

Terug naar overzicht

Maanweg 174
2516 AB  Den Haag

Huur

€ 100

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 100
Oppervlakte 21.471 m²
Deelverhuur units v.a. 250 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging kantorenpark
Parkeerplaatsen 100
Kosten parkeerplaatsen € 1000,- per plaats per jaar
Bouwjaar 1992
Omschrijving

Object/Lokatie

Het kantoorgebouw de“Haagse Arc” is gelegen op de hoek van de Maanweg / Regulusweg. Door haar unieke ligging is het kantoorgebouw aangesloten op een van de belangrijkste verkeersaders van Den Haag en heeft het een directe verbinding met het nationale wegennet A12/A4. In de Binckhorst zijn diverse grote bedrijven gevestigd, onder andere KPN Telecom en SDU, welke laatste in de “Haagse Arc” is gevestigd. Voorzieningen in de omgeving bepalen mede de kwaliteit van een locatie. Daarnaast zijn dichtbij alle denkbare winkel- en horecavoorzieningen te vinden in het historisch centrum van Voorburg aan de Herenstraat. Een hotel is te vinden op het stationsplein van Voorburg.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid met de auto is zeer goed. Het Prins Clausplein is via de oprit bij Voorburg zeer snel te bereiken. Dit knooppunt van het rijkswegennet, met directe verbindingen naar Amsterdam/Schiphol A4, Utrecht A12en Rotterdam A13, biedt optimale ontsluiting in alle richtingen. Ook vormen de Binckhorstlaan en Mercuriusweg belangrijke verbindingsroutes met de Haagse stedelijke agglomeratie. Met de stations Den Haag C.S., Den Haag H.S. en Station Voorburg in de directe omgeving is er tevens een prima ontsluiting van de locatie met het openbaar vervoer aanwezig. In de directe omgeving ligt een bushalte met drie buslijnen, i.c. 26, 23 en 48. Deze buslijnen verbinden de Binckhorst met de drie stations.

Beschikbare metrage

de “Haagse Arc” is totaal groot ca. 22.821 m² vvo kantoorruimte als volgt verdeeld

Gebouw Metrage (in m² vvo)
Gebouw A ca. 9.500 m²
Gebouw C ca. 5.180 m²
Gebouw A – C ca. 14.680 m²
Gebouw B ca. 6.791 m²
Gebouw A, B, C ca. 21.471 m²

Gebouw D ca. 1.350 m²
Gebouw A-C, B en D ca. 22.821 m²

Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 250 m².

Het gebouwis grotendeels verhuurd. Op dit moment zijn de volgende units beschikbaar voor verhuur:

- 4de etage, gebouw A/C ca. 1.111 m²
- 5de etage, gebouw A ca. 547 m²
- 12de etage, gebouw A ca. 300 m²

Parkeermogelijkheden

Het object beschikt over een garage met 3 bouwlagen met in totaal 351 parkeerplaatsen, die allen onder en naast het gebouw gelegen zijn. Voorts liggen voor de entree aan de zijde van de Regulusweg 12 plaatsen, terwijl de achterliggende strook ruimte biedt aan 56 plaatsen. De totale parkeercapaciteit komt uit op 351 + 12 + 56 = 419 plaatsen. Daarnaast beschikt het gehuurdeover een grote overdekte fietsenstalling en een speciale entree voor expeditie.

Wijze van oplevering

Het object wordt geheel naar wens van de huurder opgeleverd o.a. inclusief:
- scheidingswanden met glaspanelen en deuren;
- luchtbehandeling met topkoeling;
- centrale verwarmingsinstallatie met individueel regelbare thermostaatkranen;
- kabelgoten met snelle datatransmissie (CAT 5-E), up te graden naar Cat 6;
- nieuw projecttapijt;
- luxe sanitaire voorzieningen op de verdieping;
- fraaie entreepartij op de begane grond;
- nieuw systeemplafond met verlichting en luchtroosters;
- keukenfaciliteit;
- intercom systeem.

Datum van oplevering

Het object is per direct voor verhuur beschikbaar.

Huurprijzen

kantoorruimte:
vanaf € 110,-- p/m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Huurprijs is inclusief de huurderbijdrage voor de investeringen in het inbouwpakket in het kader van een turn-key oplevering en de investering in installaties.

archiefruimte:
€ 30,-- p/m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

parkeerplaatsen:
€ 1.000,-- per plaats per jaar te vermeerderen met BTW.

Vasteservice- en energiekosten

Vaste bijdrage ter grootte van € 38,50 per m² per jaar (op basis van fixed fee, niet verrekenbaar zodat huurder niet geconfronteerd wordt met enige bijbetaling achteraf) ten behoeve van de volgende leveringen en diensten:

Energiekosten:
- Gasgebruik inclusief vastrecht;
- Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
- Waterverbruik inclusief vastrecht.

Servicekosten:
- Onderhoud en periodieke controle van technische installaties en standleidingen;
- Onderhoud en periodieke controle van hemelwaterafvoer, goten en daken;
- Periodiek onderhoud van E- en W-installaties;
- Periodiek liftonderhoud en jaarlijkse liftkeuring door Liftinstituut;
- Periodiek onderhoud van riolering en standleidingen;
- Periodieke onderhoud van CV-installatie alsmede het verhelpen van storingen;
- Tuinonderhoud en onderhoud van parkeerterrein, fietsenstalling en bestrating;
- Glasbewassing met een frequentie van 1 keer per 6 maanden.

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl