Laan van Ypenburg 96

Terug naar overzicht

Laan van Ypenburg 96
2497 GB  Den Haag

Huur

€ 60 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 60 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 1.400 m²
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Bedrijfsruimte
Ligging Industrieterrein
Parkeerplaatsen Ruim parkeren voor de deur
Omschrijving

Object/Lokatie

Het betreft een bedrijfspand, gelegen op het voormalige vliegveld Ypenburg van totaal ca. 1.400 m² bedrijfsruimte, waar op de begane grond en entresol op maat kantoorruimte ingebouwd kan worden. Het bedrijfspand maakt deel uit van het bedrijvencomplex "Ypenburg", voormalig vliegveld “Ypenburg”, waar thans o.a. de bedrijven Syntens, Capriole, T-Mobile, AlbumPrinter en het NFI gevestigd zijn.

Bereikbaarheid

Het bedrijvencomplex "Ypenburg" ligt direct op super zichtlocatie aan de A13 op de kruising van de A13 (Den Haag-Rotterdam), A4 (Amsterdam-Rotterdam) en de A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem). Het complex is centraal gelegen in regio Haaglanden en uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Direct naast het object wordt de Vinex-locatie Ypenburg ontwikkeld. Deze Vinex-locatie wordt/is aangesloten op een aantal hoogwaardige openbaar vervoer verbindingen, waaronder Tramlijn 15.

Metrage

Begane grond: ca. 1.400 m² bedrijfs- / opslagruimte.

NB: in overleg kan op maatkantoorruimte worden ingebouwd.

Parkeermogelijkheden

Ruim parkeren voor de deur.

Wijze van oplevering

Bedrijfs-/opslagruimte
- vloerbelasting begane grond variërend van ca. 1.000 – 3.000 kg/m²;
- vrije hoogte van ca. 7 meter;
- 2 overheaddeuren elektrisch (4,79 x 4 m en 3,45 x 3,50 m);
- TL- verlichtingsstraten;
- geïsoleerde dakconstructie;
- nivolairs verwarmingsspiralen;
- brandslanghaspels;
- sprinklerinstallatie.

Kantoorruimte
- ‘turn-key’, in onderling overleg nader te bepalen.

Datum van oplevering

In overleg.

Huurprijzen

Bedrijfs-/opslagruimte € 60,--p/m² per jaar
Kantoorruimte € 115,-- p/m² per jaar
Parkeerplaats personenauto € 400,-- per plaats per jaar
Parkeerplaats vrachtwagen € 910,-- per plaats per jaar.

Bovenstaande bedragen dienen vermeerderd te worden met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Voorschot service-en energiekosten

Bedrijfs-/opslagruimte:
€ 7,-- p/m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Kantoorruimte:
€ 22,-- p/m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Teneinde een goed functioneren van het bedrijvencomplex, waarvan het gehuurde deel uitmaakt, te bevorderen, is een aantal gemeenschappelijke voorzieningen getroffen en zal een aantal gemeenschappelijke diensten worden verleend. Deze voorzieningen en diensten, welke bestemd zijn voor het gehuurde zelf en/of de infrastructuur van het gehele bedrijvencomplex, waarvan het gehuurde deel uitmaakt, zijn o.a.:
- gasverbruik inclusief vastrecht;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimte;
- waterverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de algemene voorzieningen;
- onderhoud en periodieke controle van de verwarmings-/koelings- en luchtbehandelingsinstallaties;
- idem van bliksembeveiligingsinstallaties;
- idem van vaste brandblusmiddelen/hydranten;
- idem van sprinklerinstallatie, rookluiken en –ventilatie;
- idem van automatische toegangsdeuren en rolluiken;
- verlichtingsinstallaties;
- schoonmaak gemeenschappelijke ruimten;
- schoonmaak dakgoten en hemelwaterafvoeren;
- terrein en groenvoorziening;
- bewaking.
De leveringen en diensten kunnen in overleg met huurder(s) door verhuurder gewijzigd worden.

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl