Laan van Ypenburg 80

Terug naar overzicht

Laan van Ypenburg 80
2497 GB  Den Haag

Huur

€ 115 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 115 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 875 m²
Deelverhuur units v.a. 250 m²
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging Bedrijventerrein
Parkeerplaatsen Ruim parkeren voor de deur
Omschrijving

Object/Lokatie

Het betreft een unit van ca. 875 m² kantoorruimte, gelegen op de tweede verdieping van het kantoorpand Laan van Ypenburg 80 t/m 90. De kantoorruimte maakt deel uit van het bedrijvencomplex "Ypenburg", voormalig vliegveld “Ypenburg”, waar thans o.a. de bedrijven Capriole, T-Mobile, AlbumPrinter en het NFI gevestigd zijn.

Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein ligt direct aan de A13 op de kruising van de A13 (Den Haag-Rotterdam), A4 (Amsterdam-Rotterdam) en de A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem). Het complex is centraal gelegen en uitstekend bereikbaar per auto. Direct naast het object wordt de Vinex-locatie Ypenburg ontwikkeld. Deze Vinex-locatie wordt aangesloten op een aantal hoogwaardige openbaar vervoer verbindingen, waaronder Tramlijn 15.

Metrage

2e verdieping: ca. 875 m² kantoorruimte (unit 84A en 86A), in overleg is dit metrage uit te breiden.

Deelverhuur mogelijk, units vanaf ca. 250 m².

Parkeermogelijkheden

Ruim parkeren voor de deur.

Wijze van oplevering

De kantoorruimte wordt opgeleverd inclusief o.a.:
- representatieve centrale entree;
- lift;
- dubbele toiletgroep per verdieping;
- systeemplafonds met beeldscherm vriendelijke verlichtingsarmaturen (minimaal 450 lux);
- vloerbelasting300 kg/m²;
- noodverlichting;
- kabel en wandgoten met per 1,80 meter gevellengte een dubbele wandcontactdoos;
- centrale verwarming d.m.v. radiatoren;
- mechanische ventilatie, 3-voudig met “top”koeling.

De kantoorruimte kan in overleg met huurder ‘turn-key’ worden opgeleverd.

Datumvan oplevering

In overleg.

Huurprijzen

Kantoorruimte: vanaf € 115,-- p/m² per jaar.
Parkeerplaats personenauto: € 400,-- per plaats per jaar.

Bovenstaande bedragen dienen vermeerderd te worden met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Voorschot service- en energiekosten

€ 22,-- p/m² per jaar, te vermeerderen met BTW. De afrekening van de servicekosten vindt plaats op basis van jaarlijkse nacalculatie. De bestanddelen bestaan onder andere uit:
- onderhoud installaties;
- buitenterrein inclusief groenvoorziening;
- glasverzekering ten behoeve van glas in buitengevel;
- eventuele gemeentelijke heffingen ten behoeve van gebruiker (niet OZB voor gebruiker);
- waterverbruik inclusief vastrecht (bemetering d.m.v. tussenmeter);
- elektraverbruik inclusief vastrecht (bemetering d.m.v. tussenmeter);
- warmteverbruik inclusief vastrecht;
- beheervergoeding 5%.

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl