Laan van Ypenburg 22

Terug naar overzicht

Laan van Ypenburg 22
2497 GB  Den Haag

Huur

€ 115 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 115 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 535 m²
Deelverhuur units v.a. 170 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding Direct
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging bedrijventerrein
Bouwjaar 2011-
Omschrijving

Adres

Laan van Ypenburg 22 - 130, 2497 GB te Den Haag.

Object/Lokatie

Het betreffen multifunctionele bedrijfspanden en diverse kantoorruimtes gelegen op het bedrijvencomplex "Ypenburg" te Den Haag op het voormalige vliegveld "Ypenburg", waar thans o.a. bedrijven als Album Printer, Airborne, Capriole en het NFI reeds gevestigd zijn.

Bereikbaarheid

Het bedrijvencomplex "Ypenburg" ligt direct op goede zichtlocatie aan de A13 op de kruising van de A13 (Den Haag-Rotterdam), A4 (Amsterdam-Rotterdam) en de A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem). Het complex is uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer (tramlijn 15).

Metrage

Voor verhuur zijn de navolgende ruimten beschikbaar:

Laan van Ypenburg 84-a
2e verdieping ca. 365 m² kantoorruimte

Laan van Ypenburg 88-a
3e verdieping ca. 170 m² kantoorruimte

Laan van Ypenburg 96
Bedrijfs-/ opslagruimte ca. 1.400 m²
Kantoorruimte op maat

Laan van Ypenburg 130
Bedrijfs-/ opslagruimte ca. 908 m²
Kantoorruimte ca. 528 m²

Laan van Ypenburg ong.
2 bouwkavels waar nieuwbouw op gerealiseerd kan worden naar 'wens' huurder.

De ruimtes zijn zonodig en indien wenselijk te koppelen zodat grotere metrages gerealiseerd kunnen worden.

Parkeren

Ruime parkeergelegenheid verspreid op het eigen terrein aanwezig.

Opleveringsniveau

Bedrijfsruimte
* vloerbelasting variërend vanaf ca. 1.000 - 5.000 kg/ m²
* vrije hoogte variërend vanaf ca. 7 - 10 meter;
* elektrisch dienbare overheaddeur(en);
* TL-verlichtingstraten;
* geïsoleerde dakconstructie met lichtkoepels;
* nivolairs verwarmingsspiralen;
* brandslanghaspels;
* sprinklerinstallatie.

Oplevering

Turn-key mogelijk, in overleg nader te bepalen.

Huurprijzen

Bedrijfsruimte: vanaf € 60,-- p/m² per jaar
Kantoorruimte: vanaf € 115,-- p/m² per jaar
Parkeerplaats personenauto: € 400,-- per plaats per jaar
Parkeerplaats vrachtwagen: € 910,-- per plaats per jaar

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de BTW.

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid de huurovereenkomst telkenmale met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl