Koninginnegracht 12

Terug naar overzicht

Koninginnegracht 12
2514 AA  Den Haag

Huur

€ 155 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 155 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 882 m²
Deelverhuur units v.a. 416 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging winkelgebied stadscentrum, wijkwinkelcentrum, in woonwijk
Parkeerplaatsen 17
Bouwjaar 1984
Omschrijving

Object/Locatie

Het betreft een representatief kantoorpand met kantoorruimte verdeeld over het souterrain, begane grond, eerste, tweede, derde en vierde verdieping. Het object is pal gelegen achter het historische Haagse uitgaanscentrum (Buurtschap 2005), met zijn vele antiekwinkels, stadspaleizen, musea, theaters, restaurants en winkels. In de directe nabijheid van het object zijn naast tal van ambassades en consulaten, de Bank Nederlandse Gemeenten, de Kamer van Koophandel en diverse internationale organisaties gevestigd. Het gebouw is zeer geschikt om modern kantoor te houden in een historische omgeving.

Bereikbaarheid

Het object is met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Het NS station Den Haag Centraal ligt op loopafstand. In de nabije omgeving van het object bevinden zich haltes van diverse tram- en buslijnen, waardoor goede openbare verbindingen binnen de stad gewaarborgd zijn. Ook met het eigen vervoer is het object uitstekend bereikbaar. De Utrechtse Baan geeft directe aansluiting op het Rijkswegennet (A4 Den Haag - Amsterdam, A12 Den Haag - Utrecht en A13 Den Haag– Rotterdam).

Beschikbare metrage

Het totale verhuurbaar vloeroppervlak van het gebouw bedraagt:
begane grond VERHUURD
1e verdieping VERHUURD
2e verdieping VERHUURD
3e verdieping ca. 466 m² VVO
4e verdieping ca. 416 m² VVO
Totaal ca. 882 m² VVO

Deelverhuur bespreekbaar vanaf ca. 416 m².

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan: het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeermogelijkheden

17 parkeerplaatsenop eigen afsluitbaar parkeerterrein.

Wijze van oplevering

 • centrale entreepartij;
 • systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
 • liftinstallatie;
 • sanitaire groepen per verdieping;
 • pantry aansluiting per verdieping;
 • 3-voudige mechanische ventilatie voorzien van topkoeling;
 • stadsverwarming;
 • kabelgoten ten behoeve van elektra, data en telefoon, voorzien van elektra en WCD´s, exclusief databekabeling;
 • buitenzonwering op de zonbelaste gevels;
 • betonnen vloeren (vloerbelasting max. 250 kg/m²);
 • isolerende buitenbeglazing;
 • brandmeld- en ontruimingsinstallatiemet handmelders;
 • gesausde wanden.

Datum van oplevering

Nader overeen te komen.

Huurprijzen

Kantoorruimte:€ 155,-- p/m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
Parkeerplaatsen: € 1.500,-- per plaats per jaar te vermeerderen met BTW.

Indienhuurder niet kan opteren voor met BTW belaste verhuur, dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Voorschot service- en energiekosten

De service- en energiekosten bedragen € 35,-- per m² per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.De afrekening van de servicekosten vindt plaats op basis van jaarlijkse nacalculatie. Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen dat verhuurder zorg draagt voor:
===

 • stadsverwarming inclusief vastrecht, meterhuur, e.d.;
 • waterverbruik inclusief vastrecht, meterhuur, e.d.;
 • elektraverbruik algemeen en individueel inclusief vastrecht, meterhuur, e.d.;
 • onderhoud installaties;
 • schoonmaken algemene ruimten;
 • glasbewassing binnenzijde in de algemene ruimten;
 • glasbewassing buitenzijde;
 • vuilafvoer (inclusief containerhuur);
 • bewaking/beveiliging inclusief sluitrondes;
 • onderhoud groenvoorziening;
 • terreinonderhoud;
 • premie glasverzekering;
 • 5% administratiekosten over de bovengenoemde leveringen en diensten.

  Energielabel

  A

  Huurtermijn

  5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen.

  Huurprijsbetaling

  Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

  Huurprijsaanpassing

  Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Zekerheidsstelling

  Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

  Huurovereenkomst

  Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

  BTW

  Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

  Courtage

  Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

  Disclaimer

  Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

  Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

  COG Makelaars BV
  Scheveningseweg 50
  Postbus 82033
  2508 EA  DEN HAAG
  Tel. : 070-3066050
  E-mail : info@cogmakelaars.nl
  Website : www.cogmakelaars.nl