Laan van Ypenburg ong

Terug naar overzicht

Laan van Ypenburg ong
2497 GB  Den Haag

Huur

€ 65 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 65 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 4.600 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Hoofdbestemming Bedrijfsruimte
Ligging bedrijventerrein
Parkeerplaatsen Ruim parkeren op eigen terrein.
Bouwjaar 2011-
Omschrijving

Object/Lokatie

Het betreft twee bouwkavels grond van respectievelijk ca. 1.600 m² (A) en ca. 3.000 m² (B), gelegen op het voormalig vliegveld “Ypenburg” en deeluitmakende van het bedrijvencomplex ‘Ypenburg’. Thans zijn o.a. de bedrijven Syntens, Capriole, T-Mobile en Royal Mail hier reeds gevestigd. Op deze kavels kunnen door eigenaar/verhuurder Wereldhave in overlegmet huurders/gebruikers diverse bedrijfspanden ‘op maat’ ontwikkeld worden.

Bereikbaarheid

Het bedrijvencomplex "Ypenburg" ligt direct op super zichtlocatie aan de A13 op de kruising van de A13 (Den Haag-Rotterdam), A4 (Amsterdam-Rotterdam) en de A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem). Het complexis centraal gelegen in regio Haaglanden en uitstekend bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Direct naast het object wordt de Vinex-locatie Ypenburg ontwikkeld. Deze Vinex-locatie wordt/is aangesloten op een aantal hoogwaardige openbaar vervoer verbindingen, waaronder Tramlijn 15.

Metrage

2bouwkavels grond van respectievelijk ca. 1.600 m² (A) en ca. 3.000 m² (B) op super zichtlokatie aan de A4.
Op deze kavels kunnen door eigenaar/verhuurder Wereldhave in overleg met huurders/gebruikers diverse bedrijfspanden ‘op maat’ ontwikkeld worden.

Parkeermogelijkheden

Ruim parkerenop eigen terrein.

Wijze van oplevering

Hoogwaardig, in overleg nader te bepalen, o.a. voorzien van:

Terreininrichting en omgeving

 • Breedte parkeervlakken minimaal 2.50 meter
 • Externe verlichting van gebouw en omgeving aanwezig
 • Groenvoorzieningen

Het gebouw

 • Het gebouw wordt voorzien van een sprinklerinstallatie
 • Het gebouw wordt voorzien van toiletten (volgens norm)
 • EPC eis is voor het kantoorgedeelte 15% beter dan de wettelijke eis
 • Vrije hoogte in de bedrijfshal minimaal 6.00 meter
 • Vloerbelasting bedrijfshal 35 kN/m2 (3500 kg/m2)
 • Vloerbelasting kantoorgedeelte 4 kN/m2 (400 kg/m2)
 • Het kantoor wordt voorzien van een aansluiting voor een pantry
 • Het kantoor wordt voorzien van een systeemplafond welke voorzien is van verlichtingsarmaturen
 • Het kantoor wordt voorzien van (ledige) wandgoten die telkens na 1.80 meter voorzien zijn van een dubbelewandcontactdoos

Installaties

 • Topkoeling in kantoorgedeelte*
 • Luchtbehandelinginstallatie in kantoorgedeelte*
 • Verwarming van het kantoor wordt aangesloten op het centrale systeem
 • Verwarming van de bedrijfshal door middel van Nivolairs

  (*) Wijzigingen aan de installatie als gevolg van de gewenste kantoorindeling van de huurder, komen voor rekening van huurder.

Datum van oplevering

Ca. 14 tot 20 maanden na ondertekening huurovereenkomst.

Huurprijzen

Nog nader te bepalen (o.a. afhankelijk van het gewenste opleveringsniveau).

Voorschot service- en energiekosten

€ 22,-- p/m² per jaar, te vermeerderen met BTW. De afrekening van de servicekosten vindt plaats op basis van jaarlijkse nacalculatie. De bestanddelen zijn als volgt:

 • onderhoud installaties
 • buitenterrein inclusief groenvoorziening
 • glasverzekering ten behoeve van glas in buitengevel
 • eventuele gemeentelijke heffingen ten behoeve van gebruiker (niet OZB voor gebruiker)
 • waterverbruik inclusief vastrecht (bemetering d.m.v. tussenmeter)
 • elektraverbruik inclusief vastrecht (bemetering d.m.v. tussenmeter)
 • warmteverbruik inclusief vastrecht (bemetering d.m.v. tussenmeter)
 • beheervergoeding 5%

Huurtermijn

10 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl