Wolga 5

Terug naar overzicht

Wolga 5
2491 BK  Den Haag

Huur

€ 95 /m²/jr

Specificaties

Kenmerken
Huurprijs € 95 p/m² per jaar te vermeerderen met BTW
Oppervlakte 596 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding Direct
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging kantorenpark
Parkeerplaatsen 25
Kosten parkeerplaatsen € 600,- per plaats per jaar te vermeerderen met BTW
Bouwjaar 1991-2000
Omschrijving

Object/lokatie

voor verhuur is alleen nog beschikbaar de rechtervleugel van de begane grond van het kantoorpand Wolga 5 gelegen in het‘Forepark’. Het kantoorpand heeft een transparant middengedeelte met een ruime, centraal gelegen entree en een ruim eigen parkeerterrein.

Bereikbaarheid


door de gunstige ligging van het object, dat een zichtlocatie heeft aan de Rijksweg A12 nabij het Prins Clausplein en verkeersplein Ypenburg is het object met eigen vervoer uitstekend bereikbaar. Het Prins Clausplein heeft een aansluiting op de A12 (Utrecht/Den Haag) en de A4 (Rotterdam/Den Haag/ Amsterdam). Met de realisering van Fase III is de doorgaande weg (Donau) in het bedrijventerrein aangesloten op de A12 (op- en afrit Nootdorp). Hierdoor is de bereikbaarheid van het bedrijventerrein optimaal.

Beschikbare metrage


begane grond rechtervleugel: ca. 596 m² vvo

Parkeermogelijkheden


ca. 25 (1:46) parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar, in overleg mogelijk meer parkeerplaatsen beschikbaar. Naast het kantoorpand bestaat tevens de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen te huren op het parkeerterrein P1 gelegen aan de Wolga. Op dit parkeerterrein zijn circa 125 parkeerplaatsen aanwezig.

Wijze van oplevering

 • representatieve entree met bemande balie
 • eigen postbus met bel-/intercominstallatie
 • personenlift
 • systeemplafonds met beeldschermvriendelijke verlichtingsarmaturen
 • verwarming d.m.v. CV-installatie en radiatoren
 • mechanische ventilatie met topkoeling
 • te openen ramen
 • verticale zonwerende screens op de zonbelaste gevel
 • gecompartimenteerde kabelgoten langs binnenzijdebuitengevel
 • dubbele toiletgroep per vleugel
 • pantryblok per vleugel
 • bestaande scheidingswanden conform plattegrondtekening
 • bestaande vloerbedekking

Datum van oplevering


in overleg.

Huurprijzen


kantoorruimte
vanaf € 95,-- p/m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

parkeerplaatsen
€ 600,-- per plaats per jaar te vermeerderen met BTW.

Voorschot service- en energiekosten


€ 20,-- p/m² per jaar, te vermeerderen met BTW.
De afrekening van de servicekosten vindt plaats op basis van jaarlijkse nacalculatie:

 • onderhoud installaties
 • buitenterrein inclusief groenvoorziening
 • glazenwasser buitenzijde gebouw
 • glasverzekering ten behoeve van glas in buitengevel
 • gemeentelijke heffingen ten behoeve van de gebruiker
 • waterverbruik inclusief vastrecht
 • gasverbruik inclusief vastrecht
 • elektraverbruik inclusiefvastrecht algemene ruimten en installaties
 • elektraverbruik in het gehuurde dient apart bemeterd te worden
 • schoonmaak algemene ruimten
 • vuilafvoer
 • overig klein onderhoud algemene ruimten
 • eventuele gemeentelijke heffingen ten behoeve van gebruiker
 • beheervergoeding 5%

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

Huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaal bij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

Huurovereenkomst

Indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vervat in een standaard door eigenaar/verhuurder gehanteerde huurovereenkomst, conform het ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

BTW

Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl