Loire 134

Terug naar overzicht

Loire 134
2491 AK  Den Haag

Specificaties

Kenmerken
Oppervlakte 5.714 m²
Deelverhuur units v.a. 197 m²
Status beschikbaar
Aanvaarding Direct
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Ligging bedrijventerrein
Parkeerplaatsen 1:40
Bouwjaar 2001-2010
Omschrijving

Object/Locatie

het betreft een modern kantoorcomplex ter grootte van totaal circa 16.500 m² kantoorruimte, verdeeld over 4 gebouwen, alsmede 504 parkeerplaatsen op eigen afgesloten terrein. Het kantoorcomplex is gelegen op een zichtlocatie in het “Forepark” aan de Loire te Den Haag. De Loire is gesitueerd aan de entree van dit moderne kantoren/bedrijvenpark.

Bereikbaarheid

het kantorencomplex is zeer goed bereikbaar vanaf de A4 (Den Haag - Amsterdam) en A12 (Den Haag – Utrecht) en is direct toegankelijk via de afslag Leidschendam (A4) en afslag Nootdorp (A12). Per openbaar vervoer is “Castellum Kantoren” bereikbaar via buslijn 42, (Den Haag Centraal Station –Leidschendam Zuid), en buslijn 40 (Zoetermeer Centrum West – Leidschendam Anthoniushove). Buslijn 33 (Nootdorp-Ypenburg-Plaspoelpolder naar Rijswijk-Station ‘in de Bogaard’. Tevens rijdt een spitsbuslijn (133) tussen NS Station Voorburg, via het NS - Station Voorburg Leidschendam naar het Forepark.

Metrage


de totale beschikbare metrage bedraagt thans ca. 5.714 m² kantoorruimte, verdeeld over:

Gebouw A
Begane grond (linkerdeel) ca. 436 m² vvo
Begane grond (rechterdeel) ca. 410 m² vvo
1e verdieping (linkerdeel) ca. 357 m² vvo
1e verdieping (rechterdeel) ca. 341 m² vvo
2e verdieping (rechterdeel) ca. 348 m² vvo
3e verdieping (rechterdeel) ca. 345 m² vvo
4e verdieping (linkerdeel) ca. 374 m² vvo
4e verdieping (rechterdeel) ca. 344 m² vvo
5e verdieping (rechterdeel) ca. 197 m² vvo (betreft een gedeelte)
Totaal beschikbaar ca. 3.152 m² vvo

Gebouw B
2e verdieping (linkerdeel) ca. 354 m² vvo
6e verdieping (linkerdeel) ca. 286 m² vvo
6e verdieping (rechterdeel) ca. 282 m² vvo
7e verdieping (linkerdeel) ca. 50 m² vvo
7e verdieping (rechterdeel) ca. 50 m² vvo
Totaal beschikbaar ca. 1.022 m² vvo

Gebouw C
5e verdieping (linkerdeel) ca. 333 m² vvo

Gebouw DBegane grond (linkerdeel) ca. 419 m² vvo
Begane grond (rechterdeel) ca. 429 m² vvo
1e verdieping (rechterdeel) ca. 359 m² vvo
Totaal beschikbaar ca. 1.207 m² vvo

In het kantoorcomplex is verder nog circa 620 m² archiefruimte beschikbaar, verdeeld over de -1e en 5e verdieping.

Linker en rechter deel kunnen gecombineerd worden zodat er één verdieping ontstaat.

Parkeermogelijkheden

voor het complex geldt een parkeernorm van ca. 1:40.

Wijze van oplevering

de kantoorruimte is reeds voorzien van scheidingswanden met glaspanelen en deuren, kabelgoten en sanitair. De oplevering geschiedt in de nog te renoveren staat. Onderstaand volgen de voorzieningen en de te verrichten renovatiewerkzaamheden.

De oplevering zal geschieden in de huidige, deels reeds gerenoveerde, staat. De kantoorruimte is onder meer voorzien van:
- luchtbehandeling met topkoeling;
- centrale verwarmingsinstallatie met individueel regelbare thermostaatkranen;
- kabelgoten met snelle datatransmissie (CAT 5-E);
- bestaand projecttapijt;
- luxe sanitaire voorzieningen op de verdieping;
- fraaie entreepartij op de 4e etage.

Verhuurder zal zorgen voor een turn-key oplevering en zal onder meer de volgendewerkzaamheden uitvoeren:

A. Inbouwpakket
De huidige ruimte is grotendeels gerenoveerd en beschikt over een goede indeling. In dit verband zal verhuurder een turn-key inbouwpakket verzorgen.

B. Systeemplafond met nieuwe verlichting en luchtroosters
In het gehuurde bevindt zich een relatief nieuw systeemplafond inclusief nieuwe verlichting en luchtroosters:

C. Keuken en entree met sanitaire groepen
Tenslotte zal huurder beschikken over een goed geoutilleerde keuken, luxe sanitaire groepen en een representatieve entree op de etages.

Alle hierboven vermelde werkzaamheden maken onderdeel uit van de huurderbijdrage voor de turn-key oplevering. Huurder zal derhalve niet met een meerprijs geconfronteerd worden.

Intercomsysteem
Verhuurder zal voor de ingangsdatum op zijn kosten ten gunste van huurder een intercomsysteem installeren. De plaats van de intercom in het gehuurde zal in overleg tussen huurder en verhuurder nader bepaald worden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden bij een nog te realiseren receptieruimte of direct na de entree van het gehuurde.

Bekabeling, glasvezel, patchkast en koeling serverruimte
Het gehuurde is uitgerust met kabelgoten, die aan de binnengevel bovende gevelbekleding zijn geplaatst. In het gehuurde bevindt zich thans nog CAT5E databekabeling. Verhuurder zal deze veranderen en draagt zorg voor de CAT6 bekabeling. Hieroverheen kan glasvezel gaan lopen.

In de huidige kabelgoten krijgt huurder de mogelijkheid om per strekkende meter 2 WCD’s [wandcontactdozen] en 2 datapunten te realiseren. Mochten er aanvullende data of elektrapunten gewenst zijn, dan zal dit meerwerk met zich meebrengen. De installatie van de glasvezel is voor rekening en risico van verhuurder.

Huurder zal een tekening produceren, waarop per ruimte de data-aansluitingen en stroompunten ingetekend zijn. Er zal uitsluitend met de huidige kabelgoten vanuit de gevel gewerkt worden. Indien huurder ook vloerpotten in het midden van de ruimtes wenst en hiervoor sleuven moeten worden gemaakt, zal dit meerwerk met zich meebrengen. In dat geval is huurder hiervoor meerkosten verschuldigd, bestaande uit de kosten van het extra boorwerk en de additionele ICT-werkzaamheden.

Op de etage is een patchruimte geïnstalleerd. Het patchpaneel is onderdeel van het standaard opleverniveau. Mocht huurder een serverruimte met patchkast en airco wensen wordt dit meerwerk.

Raambekleding
Het gehuurde is reeds uitgerust met lamellen aan de binnengevel. Hiervan zal een revisie plaatsvinden. Eventuele beschadigde lamellen zullen worden vervangen.

Brandmeldcentrale
Het gehuurde is reeds uitgerust met een uitstekende brandmeldcentrale, welke jaarlijks
gekeurd wordt door heterkende brandveiligheidsbedrijf Safety2. Hiervan zal een revisie plaatsvinden. Tevens vindt een revisie plaats van de slow-whoops, handmelders en brandwerende compartimentering.

Klimaatinstallatie
Het gehuurde is reeds uitgerust met een goede klimaatinstallatie, bestaande uit de luchtbehandelingmet topkoeling. Hiermee kan circa 5 graden gekoeld worden ten opzichte van de buitentemperatuur. In het plafond zijn lijnroosters aangebracht, welke zorgen voor een prima luchtverdeling. De klimaatinstallatie wordt periodiek onderhouden door de erkende installateur Jole Interklimaat Services BV.

Alarminstallatie
Indien huurder dit wenst, kan in het gehuurde een alarminstallatie worden geïnstalleerd. Dit zal geschieden door de erkende installateur VIDA met contactpersoon de heer Louis Pit. Indien huurder hiervoor kiest, is verhuurder bereid voor 20% in de totale aanneemsom hiervan te participeren. Huurder zal het abonnement van het alarm op eigen naam zetten.

Voor een gedetailleerde omschrijving van de wijze van oplevering, kunnen wij u onze vrijblijvende objectinformatie toesturen.

Datum van oplevering

1 januari 2019 of zoveel eerder of later als partijen overeenkomen.

Huurprijzen

kantoorruimte turn-key
€ 115,00 per m² vvo per jaar, exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting à 21%.

kantoorruimte huidige staat
€ 100,00 per m² vvo per jaar, exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting à 21%.

archiefruimte
€ 80,00 per m² per jaar, exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting

parkeerplaatsen
€ 660,00 per parkeerplaats per jaar, exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Vaste bijdrage service- en energiekosten


€ 36,50 p/m² vvo per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting à 21%, als volgt gespecificeerd.

Energiekosten
- gasgebruik inclusief vastrecht;
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
- waterverbruik inclusief vastrecht.

Servicekosten
- onderhoud en periodieke controle van technische installaties en standleidingen;
- onderhoud en periodieke controle van hemelwaterafvoer, goten en daken;
- periodiek onderhoud van E- en W-installaties;
- periodiek liftonderhoud en jaarlijkse liftkeuring door Liftinstituut;
- periodiek onderhoud van riolering en standleidingen;
- periodieke onderhoud van CV-installatie alsmede het verhelpen van storingen;
- tuinonderhoud en onderhoud van parkeerterrein, fietsenstalling en bestrating;
- glasbewassing met een frequentie van 1 keer per 6 maanden.

De service- en energiekosten wordt middels een vast bedrag verrekend (‘fixed fee’), zodat huurder niet geconfronteerd wordt met een bijbetaling achteraf. Evenmin is sprake van een restitutie. Vergeleken met referenties is sprake van relatief lage service- en energiekosten.

Huurtermijn

5 jaar met de mogelijkheid om de huurovereenkomst met 5 jaar te verlengen.

Huurprijsbetaling

huur, servicekosten en de wettelijke verschuldigde omzetbelasting per kwartaalbij vooruitbetaling.

Huurprijsaanpassing

jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Courtage

Mocht door bemiddeling van COG Makelaars BV een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Disclaimer

Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan COG Makelaars BV deze, na goedkeuring door de opdracht–gever, op basis van specifieke gegevens verzorgen.

Voor nadere informatie en/of bezichtiging:

COG Makelaars BV
Scheveningseweg 50
Postbus 82033
2508 EA  DEN HAAG
Tel. : 070-3066050
E-mail : info@cogmakelaars.nl
Website : www.cogmakelaars.nl